Unika egenskaper för AnalytikJena AAS novAA400

                   

Generella

 • Unik, kompakt spektrometer lämplig för samtliga atomabsorptionstekniker. Med tvärupphettat grafitugnsrör, full automation och kraftfull bakgrundskorrektion.
 • Automatisk växling mellan enkel- och dubbelstråleoptik.
 • Effektiv bakgrundskorrektion med Deuterium Hålkatodlampa.
 • Kraftfull mjukvara med omfattande AQA (Analytisk kvalitetssäkringspaket) inkluderat.
 • Lampkarusell för 6 lampor med automatisk optimering och multielemenanalys.
 • Enkel och snabb växling mellan grafitugn och flamma båda permanent inbyggda i instrumentet.

 

Grafitsystemet

 • Tvärupphettad (Transverse heated) grafitugn med avancerad ugnskontroll (ADC) och emissionsoberoende temperatur-rekalibrering (ETR) för verklig temperaturkontroll oberoende av grafitmaterialets ålder.
 • Långlivade grafitrör tack vare lägre temperaturer och undvikande av temperaturgradienter med tvärupphettade grafitrör.
 • Pipetteringshylsa av grafit för optimalt skydd och mindre slitage av elektroder och grafitmaterial.
 • Automatisk kontroll av pipetteringsdjupet i provväxlarkopparna för undvikande av kontaminering av följande prov.
 • Unik möjlighet att analysera vätskor och fasta prov direkt i en och samma enhet
 • Helautomatiskt system för obemannade rutinanalyser.
 • Automatiskt kylsystem med automatisk avstängning vid obemannad analys.
 • Kraftfull mjukvara med automatisk optimering av atomiserings- och inaskningsstegen för okända prover.

 

Flamma

 • Intelligent, automatisk spädning av prover med högre halter än kalibreringskurvan. För flamma och grafitugn, upp till 1:625 med automatisk kontamineringskontroll.
 • Automatisk inställning av brännarhöjden.
 • Automatisk optimering av gasflöden vid utveckling av nya metoder.
 • Problemfri analys också vid höga salthalter i provet.
 • Automatisk "skrapa" för lustgasbrännaren håller fritt från kolglöd.

  

Hydridsystem 

 • Kombination av kontinuerligt system och möjlighet för enstaka större volymer för lägsta detektion och för skummande prover.
 • Integrerad amalgameringsenhet (guld-platinanät) för lägsta upptäcktsgräns av Hg.
 • Möjlighet att kombinera hydrid och grafitugnstekniken för ännu lägre upptäcktsgräns av As, Se och Sb med HydrEA-tekniken.